Vilnius University
Vilnius University on map :

Study programs at Vilnius University :
Vilnius University logo
 • Tuition Fee:
 • International students: $ 4.47k / Year
 • Ranking:
 • 0 StudyQA
 • Duration:
 • 1 year
  Vilnius University logo
  • Tuition Fee:
  • International students: $ 5.42k / Year
   Vilnius University logo
   • Tuition Fee:
   • International students: $ 5.03k / Year
    Vilnius University logo
    • Tuition Fee:
    • Domestic students: $ 4.18k / Year
    • International students: $ 5.59k / Year
    • Ranking:
    • 22 StudyQA
    • Duration:
    • 2 years
     Vilnius University logo
     • Tuition Fee:
     • Domestic students: $ 4.18k / Year
     • International students: $ 5.59k / Year
     • Ranking:
     • 23 StudyQA
     • Duration:
     • 2 years
      Vilnius University logo
      • Tuition Fee:
      • Domestic students: $ 4.18k / Year
      • International students: $ 5.59k / Year
       Vilnius University logo
       • Tuition Fee:
       • Domestic students: $ 4.18k / Year
       • International students: $ 5.59k / Year
       • Ranking:
       • 21 StudyQA
       • Duration:
       • 2 years
        Vilnius University logo
        • Tuition Fee:
        • Domestic students: $ 4.18k / Year
        • International students: $ 5.59k / Year
        • Ranking:
        • 21 StudyQA
        • Duration:
        • 2 years
         Vilnius University logo
         • Tuition Fee:
         • Domestic students: $ 4.18k / Year
         • International students: $ 5.59k / Year
         • Ranking:
         • 18 StudyQA
         • Duration:
         • 1 year
          Vilnius University logo
          • Tuition Fee:
          • International students: $ 4.69k / Year
          • Ranking:
          • 25 StudyQA
          • Duration:
          • 2 years
           Vilnius University logo
           • Tuition Fee:
           • International students: $ 4.69k / Year
           • Ranking:
           • 15 StudyQA
           • Duration:
           • 2 years
            Vilnius University logo
            • Tuition Fee:
            • International students: $ 4.69k / Year
            • Ranking:
            • 13 StudyQA
            • Duration:
            • 2 years
             Vilnius University logo
             • Tuition Fee:
             • International students: $ 5.03k / Year
             • Ranking:
             • 21 StudyQA
             • Duration:
             • 2 years
              Vilnius University logo
              • Tuition Fee:
              • International students: $ 5.36k / Year
               Vilnius University logo
               • Tuition Fee:
               • International students: $ 4.47k / Year
               • Ranking:
               • 19 StudyQA
               • Duration:
               • 2 years
                Vilnius University logo
                • Tuition Fee:
                • Domestic students: $ 4.02k / Year
                • International students: $ 3.69k / Year
                • Ranking:
                • 19 StudyQA
                • Duration:
                • 1 year
                 Vilnius University logo
                 • Tuition Fee:
                 • Domestic students: $ 2.9k / Year
                 • International students: $ 3.91k / Year
                  Vilnius University logo
                  • Tuition Fee:
                  • International students: $ 2.9k / Year
                  • Ranking:
                  • 16 StudyQA
                  • Duration:
                  • 4 years
                   Vilnius University logo
                   • Tuition Fee:
                   • International students: $ 2.9k / Year
                   • Ranking:
                   • 18 StudyQA
                   • Duration:
                   • 4 years
                    Vilnius University logo
                    • Tuition Fee:
                    • International students: $ 14.5k / Year
                    • Ranking:
                    • 24 StudyQA
                    • Duration:
                    • 5 years
                     Vilnius University logo
                     • Tuition Fee:
                     • International students: $ 1.56k / Year
                     • Ranking:
                     • 326 StudyQA
                     • Duration:
                     • 3 years
                      Vilnius University logo
                      • Tuition Fee:
                      • International students: $ 12.3k / Year
                      • Ranking:
                      • 333 StudyQA
                      • Duration:
                      • 6 years
                       Vilnius University logo
                       • Tuition Fee:
                       • International students: $ 4.04k / Year
                        Vilnius University logo
                        • Tuition Fee:
                        • International students: $ 2.68k / Year
                        • Ranking:
                        • 343 StudyQA
                        • Duration:
                        • 4 years
                         Vilnius University logo
                         • Tuition Fee:
                         • International students: $ 5.03k / Year
                          Vilnius University logo
                          • Tuition Fee:
                          • International students: $ 5.03k / Year
                          • Ranking:
                          • 454 StudyQA
                          • Duration:
                          • 2 years
                           Vilnius University logo
                           • Tuition Fee:
                           • International students: $ 5.03k / Year
                           • Ranking:
                           • 2198 StudyQA
                           • Duration:
                           • 2 years